Sugar - Feed Database

Feed Name Brand Type ID Protein Fat ADF NDF NSC DE Lys Met Thr Ca P Mg K S Na Cl Fe Zn Cu Mn Se Co I Bio Vit A Vit D Vit E
Canada United States United Kingdom Energy Starch Sugar 713556.8%2.3%>45.6%>56.4%>9.82%>1.69 mcal/kg>3.93%>1.38%>3.04%>0.24%>0.01%>0.04%>0.6%>0.07%>0%>0.03 ppm>67 ppm>2 ppm>2 ppm>2 ppm>0 ppm>0 ppm>0 ppm-->0 KIU>0 KIU>0 KIU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 7135913.3%6.55%>10.9%>20.9%>55.35%>3.47 mcal/kg>2.69%>1.48%>3.06%>0.18%>0.22%>0.06%>0.22%>0.13%>0.61%>1.07 ppm>130 ppm>25 ppm>3 ppm>16 ppm--------------
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 7136013.03%9.13%>4.65%>10.5%>59.67%>3.89 mcal/kg>2.69%>1.48%>3.06%>0.33%>0.26%>0.09%>0.54%>0.24%>0.74%>1.07 ppm>129 ppm>17 ppm>5 ppm>12 ppm>0.29 ppm>1.05 ppm>0.1 ppm>0.3 ppm-->0 KIU>28 KIU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 7135612.5%5.8%>1.4%>7.1%>71.1%>3.9 mcal/kg>2.91%>1.73%>3.36%>0.14%>0.62%>0.05%>0.83%>0.17%>0.98%>0.1 ppm>59 ppm>16 ppm>4 ppm>10 ppm>0.3 ppm-->0.1 ppm>0.3 ppm-->0 KIU>41.7 KIU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 713579.1%6%>3.9%>13%>68.48%>3.86 mcal/kg>4.05%>1.57%>3.26%>0.17%>0.29%>0.1%>0.33%>0.1%>0.59%>0.69 ppm>252 ppm>80 ppm>4 ppm>26 ppm--------------
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 713589.7%10.6%>6.5%>12.7%>59.79%>3.71 mcal/kg>1.71%>1.83%>3.14%>0.23%>0.29%>0.13%>0.46%>0.13%>0.68%>1.2 ppm>235 ppm>38 ppm>5 ppm>27 ppm--------------
Commercial